AktiviteterFaste danseøvinger

Tirsdag er vår faste øvingskveld på Haugland skule mellom kl. 19.30-21.30

Siste øvingskveld i måneden har vi utvidet pause og samles rundt kaffibordet. På "kaffikveldene" møter vi kl. 19 og har vanligvis en time ekstra øving på danser/steg eller oppvisningsprogram. På øvingskveldene møter det vanligvis opp ca. 50 dansere. Vi setter pris på å treffe kjente og ukjente, lære nye danser, utvikle danseferdigheter, trimme eller ha det kjekt sammen med andre. Vi har flere gode instruktører i laget vårt, et godt sosialt miljø og trivelige dansekvelder. I ringen læres det mange typer danser som:

  • Gammeldans: vals, reinlender, polka, hamborgar og masurka
  • Bygdedans: pols, rull og springar.
  • Dessuten danser vi turdanser, songdanser og noen nordiske og internasjonale danser.

Kurs og arrangementer

En gang i blant arrangerer Arnaringen kurs for nybegynnere og viderekomne. Vi har også arrangert mange danse-seminarer i en lang-weekend. På siste øvingskveld i måneden holdes en ekstra time med spesialøving på danser/steg mellom kl. 19 – 20. Arnaringen deltar også på samlinger og arrangement, og de senere år har vi deltatt aktivt under kulturdagene i Arna med flere danseoppvisninger og dansekveld for interesserte. Vi arrangerer årlig et stort folkedanstreff i Åsatun. Der treffes folkedansere fra andre lag i Bergen og omegn til sosialt samvær og mye lek, dans og moro. Arnaringen lager også til festlige sammenkomster for lagets medlemmer i romjulen, på 17. mai, ved jubileer og hyttetur/julebord på Kvamskogen.

Turer

Fra tid til annen reiser Arnaringen på turer innenlands eller til utlandet. Utenom weekend-/utfluktsturer med bl.a. besøk til vennelag i nærområdet, har vi gjestet norske folkedanslag i Stavanger, Flisa og Bømlo. Siden 1986 har vi hatt mange uforglemmelige turer til utlandet. Her kan nevnes England, Nederland og flere besøk til våre folkedansvenner i Sverige og Danmark. På "gammeldans-cruiset" i Karibia i 2002 traff vi mange "gammeldansere" fra USA. Vi har vært svært godt representert på Nordleik- og Isleikstevne. Dette er kulturelle og minnerike turer med interessant sightseeing, nordisk forbrødring og "utveksling" av populære danser. Arnaringen reiser på "grensetreff" ca. hvert 3. år, hvor vi møter foruten norske også svenske og danske vennskapslag i en utvidet weekend. Kontakten med andre lags dansere er både sosialt og verdifullt. Vi lærer andre lands mennesker, kulturer og deres tradisjonsdanser å kjenne.